IT

Online replikace databáze MySQL

Na masteru v /etc/mysql/my.cnf: bind-address = xxx.xxx.xxx.xxx server-id = 1 log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log binlog_do_db = databaze_co_chceme_replikovat a restart mysql Potom: GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO ‚slave_user’@’%‘ IDENTIFIED BY ‚password‘; FLUSH PRIVILEGES; USE databaze_co_chceme_replikovat; FLUSH TABLES WITH READ LOCK; SHOW MASTER STATUS; Z výpisu si zapsat jméno logu a číslo udávající pozici v logu. ptom […]

Continue Reading...

IT

Instalace Jabber serveru na Ubuntu

Nebudu psát žádný dlouhý úvod. Prostě nejprve instalace: apt-get install ejabberd Potom instalace pyICQ pro ICQ transport (volitelne) apt-get install pycqt Potom konfigurace v /etc/ejabberd/ejabberd.cfg – jen řádky týkající se změn: Pozor – používám LDAP pro autentizaci uživatelů: {hosts, [„localhost“,“vosa.cz“]}. {auth_method, ldap}. {ldap_servers, [„localhost“]}. {ldap_port, 389}. {ldap_rootdn, „cn=proxyuzivatel,dc=domena,dc=cz“}. {ldap_password, „heslo%proxyuzivatele“}. {ldap_base, „ou=People,dc=domena,dc=cz“}. {ldap_uids, [{„uid“, „%u“}]}. […]

Continue Reading...

IT

Poznámky ke KDE5

Zaseknutá plasma Občas se mi stane hlavně při změně konfigurace monitorů, že se mi zasekne plasma. Pomůže její restart a to pomocí: kquitapp5 plasmashell nohup plasmashell &

Continue Reading...

IT

Ubuntu – uncomplicated firewall (ufw)

Často si nemohu vzpomenout na příkazy pro ovládání ufw v ubuntu a na práci s iptables jsem línej. Tak tady je pár poznámek na rychlé nastavení. Instalace: apt-get install ufw Případně pokud máme grafickou konzoli: apt-get install gufw a můžeme spustit grafické rozhraní gufw Z textové konzole: Zapnout: ufw enable Zkontrolovat zda se budou spouštět […]

Continue Reading...

IT

Přenastavení splash screenu ubuntu

Pokud změníte desktop např. z Unity na KDE, budete určitě chtít také změnit splash screen při bootování systému click here to read. Na to je dobrý příkaz, který si nikdy nepamatuju, když potřebuju. sudo update-alternatives –config default.plymouth

Continue Reading...

IT

Odstranění starých balíčků jádra

Po čase v systému vždy začnou překážet stará jádra hop over to this site. Jednoduché odstranění obstará: sudo apt-get remove –purge $(^Ckg -l ‚linux-*‘ | sed ‚/^ii/!d;/'“$(uname -r | sed „s/\(.*\)-\([^0-9]\+\)/\1/“)“‚/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d‘)

Continue Reading...