IT

Číslování odstavců a kapitol v HTML pomocí CSS

Často se mi stává, že musím na web zavěsit smlouvu nebo dokument, který má číslované strukturované nadpisy a k nim číslované bloky/odstavce textu. Smozřejmě lze text zavěsit na web tak, že se čísla napíšou do textu „natvrdo“, co když se pak ale článek změní a je třeba jeho struturu automaticky přečíslovat. Řešení je použití čítačů […]

Continue Reading...