IT

Asociace v ORM

Také si často rychle nevzpomenete, jakou asociaci pro daný případ použít? Tady je stručný přehled: Many to One # Database schema: #  albums             artists #   :id           /–> :id #   :artist_id –/     :name #   :name One to Many # Database schema: #  artists            albums #   :id   <—-\       :id # :name       \—– :artist_id #                      :name Many to […]

Continue Reading...