IT

Instalace Jabber serveru na Ubuntu

Nebudu psát žádný dlouhý úvod. Prostě nejprve instalace: apt-get install ejabberd Potom instalace pyICQ pro ICQ transport (volitelne) apt-get install pycqt Potom konfigurace v /etc/ejabberd/ejabberd.cfg – jen řádky týkající se změn: Pozor – používám LDAP pro autentizaci uživatelů: {hosts, [„localhost“,“vosa.cz“]}. {auth_method, ldap}. {ldap_servers, [„localhost“]}. {ldap_port, 389}. {ldap_rootdn, „cn=proxyuzivatel,dc=domena,dc=cz“}. {ldap_password, „heslo%proxyuzivatele“}. {ldap_base, „ou=People,dc=domena,dc=cz“}. {ldap_uids, [{„uid“, „%u“}]}. […]

Continue Reading...