IT

Poznámky ke správě disků v Linuxu

22.11.2018

Práce s diskovým polem – výměna vadného disku

Označit disk jako failed:

mdadm --manage /dev/md127 --fail /dev/sdd3

Odebrat disk z pole:

mdadm --manage /dev/md127 --remove /dev/sdd3

Zkopirovat partiion tabulku na nový disk:

   Pro MBR:

sfdisk -d $source | sfdisk $dest

  Pro GPT:

 # Copy $source layout to $dest and regenerate GUIDs
sgdisk --replicate=$dest $source
sgdisk -G $dest

 

Připojit disk do pole:

mdadm --manage /dev/md127 --add /dev/sdd3

Identifikace disku

Získat informace o SN:

sudo hdparm -i /dev/sda

Kde je disk připojený:

cat /proc/scsi/scsi

ls -ld /sys/block/sd*/device

ls -la /dev/disk/by-id/

Soft reset disku

Zjistit, kde je disk připojený:

# readlink /sys/block/sdX
../devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host1/target1:0:0/1:0:0:0/block/sr0

Odpojit:

# echo 1 > /sys/block/sdX/device/delete

Znovu inicializovat scsi disky“

# echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan

Případně

sudo rescan-scsi-bus

nebo

 lsscsi -s