IT

Apache: přechod z mpm_prefork na mpm_worker

20.3.2019

Na produkčním serveru je lepší používat pro běh apache tzv. event driven zpracování požadavku – je rychlejší a žere míň paměti. Dalo by se to samozřejmě snáz zprovoznit na NGINX, ale to bychom přišli o přednosti serveru Apache jako je např. čtení souboru .htaccess.

Postup zprovoznění:

  1. Vypneme modul php na kterém mpm_závisí pomocí sudo a2dismod php7.2
  2. Nainstalujeme co potřebujeme tzn. sudo apt-get install php7.2-fpm
  3. A zapneme:
sudo a2dismod mpm_prefork
sudo a2enmod mpm_event
sudo a2enmod proxy_fcgi

Nemusíme řešit konfiguraci přes ProxyPassMatch, protože ji obsahuje už konfigurace FPM modulu.

Konfigurace php je v /etc/php7.2/fpm/php.ini při změně v konfiguráku je třeba restartnout i FPM službu – ne jen Apache.

Restartneme Apache a ověříme, že jedeme na správném modulu: sudo apachectl -V

vypíše Server MPM: event