IT

Certifikát od LetsEncrypt v intranetu

Lze použít jakoukoli offline metodu, tzn. dns-01 nebo http. Já volím http. Pro jeho provoz je třeba aby veřejný DNS záznam na intranetový server ukazoval na veřejný www server. Požádání: letsencrypt -d intranet.vosa.cz –manual –preferred-challenges http certonly Pak postupovat podle instrukcí. Vygenerovaný tag dát na veřejný web server. apt install python-certbot-apache certbot –apache Obnovení: Pro […]

Continue Reading...

IT

Apache: přechod z mpm_prefork na mpm_worker

Na produkčním serveru je lepší používat pro běh apache tzv. event driven zpracování požadavku – je rychlejší a žere míň paměti. Dalo by se to samozřejmě snáz zprovoznit na NGINX, ale to bychom přišli o přednosti serveru Apache jako je např. čtení souboru .htaccess. Postup zprovoznění: Vypneme modul php na kterém mpm_závisí pomocí sudo a2dismod […]

Continue Reading...

IT

Poznámky ke správě disků v Linuxu

Práce s diskovým polem – výměna vadného disku Označit disk jako failed: mdadm –manage /dev/md127 –fail /dev/sdd3 Odebrat disk z pole: mdadm –manage /dev/md127 –remove /dev/sdd3 Zkopirovat partiion tabulku na nový disk:    Pro MBR: sfdisk -d $source | sfdisk $dest   Pro GPT: # Copy $source layout to $dest and regenerate GUIDs sgdisk –replicate=$dest […]

Continue Reading...

IT

Selektivní vymazání fronty postfixu

Občas se stane, že je třeba promazat forntu postfixu ale nechceme smazat vše, jen něco a ne postsuper -d ALL. Frontu psotfixu si prohlédneme např. příkazem mailq a dostaneme např.: CFADF346A7D 49569 Fri Aug 10 15:10:10 bounce@news-1etter.com (unknown mail transport error) uzivatel@vosa.cz Nyní potřebujeme dostat ID zprávy do příkazu pro vymazání emailu z fronty a […]

Continue Reading...

IT

Defragmentace tabulek v MySql

Pořád zapomínám, takže zjištění stavu fragmentace: select ENGINE, TABLE_NAME,Round( DATA_LENGTH/1024/1024) as data_length , round(INDEX_LENGTH/1024/1024) as index_length, round(DATA_FREE/ 1024/1024) as data_free, (data_free/(index_length+data_length)) as frag_ratio from information_schema.tables where DATA_FREE > 0 order by frag_ratio desc; A potom: OPTIMIZE TABLE tabulka;

Continue Reading...

IT

Asociace v ORM

Také si často rychle nevzpomenete, jakou asociaci pro daný případ použít? Tady je stručný přehled: Many to One # Database schema: #  albums             artists #   :id           /–> :id #   :artist_id –/     :name #   :name One to Many # Database schema: #  artists            albums #   :id   <—-\       :id # :name       \—– :artist_id #                      :name Many to […]

Continue Reading...

IT

Scanner EPSON Perfection 1670 pod linuxem

Tato poznamka je tu hlavne proto, ze se dany soubor diky stari scanneru na internetu spatne hleda, takze aktualni postup je: Stahnout soubor <a href=“http://www.vosa.cz/wp-content/uploads/2016/02/esfw30.bin_.zip“>esfw30.bin a rozbalit. Nakopirovat esfw30.bin do /usr/share/sane/snapscan Upravit radku v souboru /etc/sane.d/snapscan.conf aby vypadala takto: firmware /usr/share/sane/snapscan/esfw30.bin

Continue Reading...

IT

Online replikace databáze MySQL

Na masteru v /etc/mysql/my.cnf: bind-address = xxx.xxx.xxx.xxx server-id = 1 log_bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log binlog_do_db = databaze_co_chceme_replikovat a restart mysql Potom: GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO ‚slave_user’@’%‘ IDENTIFIED BY ‚password‘; FLUSH PRIVILEGES; USE databaze_co_chceme_replikovat; FLUSH TABLES WITH READ LOCK; SHOW MASTER STATUS; Z výpisu si zapsat jméno logu a číslo udávající pozici v logu. ptom […]

Continue Reading...