IT

Certifikát od LetsEncrypt v intranetu

7.10.2019

Lze použít jakoukoli offline metodu, tzn. dns-01 nebo http.

Požádání:

letsencrypt -d intranet.codeware.cz --manual --preferred-challenges http certonly

Pak postupovat podle instrukcí. Vygenerovaný tag dát na veřejný web server.

apt install python-certbot-apache

certbot --apache