IT

Certifikát od LetsEncrypt v intranetu

Lze použít jakoukoli offline metodu, tzn. dns-01 nebo http. Požádání: letsencrypt -d intranet.vosa.cz –manual –preferred-challenges http certonly Pak postupovat podle instrukcí. Vygenerovaný tag dát na veřejný web server. apt install python-certbot-apache certbot –apache Pro obnovu certifikátů je potřeba mít server na který se dá vykopírovat token. Do /etc/letsencrypt/renewal/intranet.vosa.cz.conf dát odkaz na script: [renewalparams]account = xxxxxxxxxxxxxxxxpref_challs […]

Continue Reading...