IT

Certifikát od LetsEncrypt v intranetu

Lze použít jakoukoli offline metodu, tzn. dns-01 nebo http. Požádání: letsencrypt -d intranet.codeware.cz –manual –preferred-challenges http certonly Pak postupovat podle instrukcí. Vygenerovaný tag dát na veřejný web server. apt install python-certbot-apache certbot –apache

Continue Reading...