IT

Instalace Jabber serveru na Ubuntu

23.9.2015

Nebudu psát žádný dlouhý úvod.
Prostě nejprve instalace:

apt-get install ejabberd

Potom instalace pyICQ pro ICQ transport (volitelne)
apt-get install pycqt

Potom konfigurace v /etc/ejabberd/ejabberd.cfg – jen řádky týkající se změn:
Pozor – používám LDAP pro autentizaci uživatelů:

{hosts, ["localhost","vosa.cz"]}.

{auth_method, ldap}.
{ldap_servers, ["localhost"]}.
{ldap_port, 389}.
{ldap_rootdn, "cn=proxyuzivatel,dc=domena,dc=cz"}.
{ldap_password, "heslo%proxyuzivatele"}.
{ldap_base, "ou=People,dc=domena,dc=cz"}.
{ldap_uids, [{"uid", "%u"}]}.
{ldap_filter, "(objectClass=posixAccount)"}.

{mod_vcard_ldap, [{host, "server.vosa.cz"}]}

Vygeneruju vlastni certifikat a klic:

openssl req -new -x509 -nodes -newkey rsa:1024 -days 3650 -keyout privkey.pem -out server.pem -subj
"/C=XX/ST=XX/L=XX/O=XX/OU=XX/CN=host.your_domain.com/emailAddress="postmaster@your_domain.com
cat privkey.pem >> server.pem
rm privkey.pem

Zapnu ICQ transport:

V /etc/ejabberd/pyicq.xml nastavim klic:

key

A v ejabberd.cfg povolim:

{5347, ejabberd_service, [
{access, all},
{hosts,
["icq.xmpp.example.org"],
[{password, "key"}]
}
]},

A nezapomenout nastavit DNS:

_xmpp-server._tcp.example.org. SRV 0 0 5269 example.org.
_xmpp-client._tcp.example.org. SRV 0 0 5222 example.org.
_jabber._tcp.example.org. SRV 0 0 5269 example.org.