IT

Odstranění starých balíčků jádra

18.6.2014

Po čase v systému vždy začnou překážet stará jádra hop over to this site. Jednoduché odstranění obstará:

sudo apt-get remove --purge $(^Ckg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d')