serialReader

Aplikace pro čtení dat ze seriového portu.

Stažení aktuální verze

Je třeba mít nainstalovanou Javu minimálně verze 8.
Program se spouští přiloženým souborem .bat
Po spuštění programu je třeba zvolit seriový port. Pomocí tlačítka spustit se spustí zachytávání dat z portu.
Data lze uložit do textového souboru.